GMINA GORZYCE

SAMORZĄDOWY PORTAL INTERNETOWY

Get Adobe Flash player

 

Strony:  www.gminagorzyce.plwww.gorzyce.itl.pl są zarejestrowanymi tytułami  w oparciu o ustawę Prawo prasowe (Sygn..Akt.I.Ns.Rej.Pr.11/07 , Sygn. Akt I.Ns.Rej.Pr.13/07) jako dzienniki internetowe.

 

Polska w centrum Europy, w centrum interesów potężnych sąsiadów … . Te i wiele innych uwarunkowań kształtowały bogatą, dumną i zarazem tragiczną historię Polski.

A teraz … ?

Zachwyciliśmy się nowymi czasami: wolnością, demokracją i Wspólną Europą. Konsumujemy, jak kromkę chleba, tak po prostu, te wszystkie zdobycze, jakoby oczywiste i bezwarunkowo nam należne.

A tu nagle Kijowski Majdan we krwi i dymie spowity … .

Czytaj więcej...

„… Z włościan znałem duży zastęp tych, którzy zaznaczyli się w pracy narodowej, obywatelskiej i politycznej w powiecie albo też byli znani z dobrego gospodarowania i wychowania swoich dzieci. Prócz wymienionych na różnych miejscach Pamiętnika zasługuje na wspomnienie: Michał Ciba z Trześni pod Sandomierzem, wierny przyjaciel ks. Stojałowskiego, gorący patriota, który zawsze pragnął doczekać się wolnej Polski. Gdy wybuchła wojna światowa, wyruszył na własnym koniu do Legionów, dosłużył się tam stopnia sierżanta.

Czytaj więcej...

(Fragm. książki: Waldemar Prarat, Szkoła, która odeszła … – dzieje Szkoły Powszechnej we Wrzawach spisane w 125. rocznicę powstania, Wrzawy 2011) 

W kwietniu 1943 r. w budynku Szkoły Powszechnej we Wrzawach utworzyli Niemcy po­sterunek policji, przeniesiony tutaj z Trześni. Miała to być - jak pisze Stanisław Zabierowski, silna placówka za­bezpie­czająca interesy niemieckie na tym terenie, przylegającym – dodajmy, do dużych kompleksów leśnych położonych za Sanem, a stanowiących natu­ralne zaplecze do rozwoju i działalności oddziałów par­tyzanckich. Pod kontrolą posterunku, także tego wcześniejszego z siedzibą w Trześni, znalazły się miejscowości: Trześń, Wielowieś, Sokolniki, Furmany, Orliska, Nadbrzezie, Skowierzyn i Wrzawy.

Czytaj więcej...

Nie tak dawno, bo zaledwie przed kilku lat uroczyście obchodziliśmy 200. rocznicę bitwy pod Wrzawami z 12 czerwca 1809 r., pomiędzy woj­skami polskimi księcia Józefa Po­niatowskiego i austriac­kimi arcyksięcia Ferdy­nanda. Uroczystość odbyła się pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie a położonym tuż nad Wisłą w Dąbrowie wrzawskiej, niegdyś samodzielnej wsi a obecnie przysiółku Wrzaw.

Czytaj więcej...

Budynek gminny z początku XX w. we Wrzawach (1)W tym roku 1 września przypadnie 100. rocznica utworzenia cesarsko-królewskiego urzędu pocztowego we Wrzawach (pow. tarnobrzeski), który obejmował swym zasięgiem ówczesną gminę Wrzawy z przysiółkami Sadowie, Goczałkowice, Czekaj, Zadole, Kawęczyn, Pasternik, Łapiszów, Dąbrowa oraz obszar dworski Wrzawy z folwarkami w Dąbrowie, Sadowiu, Wrzawach i Brzózie. Długa to i ciekawa zarazem historia początków działalności poczty w tym odległym od głównych traktów, zakątku ówczesnej Galicji.

Czytaj więcej...

Select Language